Digitálna ilustrácia kníh, hudobných obalov, grafické dizajny

do počítačových a stolných hier.